Hopp til hovedinnhold

På grunnlag av avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal Statens helsetilsyn i løpet av en treårsperiode føre tilsyn med at norsk personell i militære operasjoner i utlandet får tilstrekkelige og forsvarlige helsetjenester.

Oppdraget omfatter i tillegg å klarlegge hvilke krav til standarder som gjelder for disse helsetjenestene. Det er ikke tidligere gjennomført faglig tilsyn med helsetjenestene i forsvaret eller Forsvarets sanitet (FSAN), så oppdraget innebærer en god del utviklingsarbeid. Det er begrenset hva som kan læres av andre, da det bare er gjennomført et fåtall lignende tilsyn i andre land.

Ny samarbeidsavtale om tilsyn gjelder i fra 1. januar 2020 til 31. desember 2029.