Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

20 Treff

Tilsynstemaer
Legemiddelbehandling

Arendal kommunes tilsyn med helse- og omsorgstjenester til beboere ved Plankemyra Bo- og Omsorgssenter 2022

Rendalen kommune - legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten 2022

Lesja kommune - ernærings og munnhygiene – sykehjem 2022

Molde kommune, Glomstua omsorgssenter legemiddelhandtering 2022

Recoveryakademiet avdeling Hurdalsjøen 2022

Bergen kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre i Fana og Ytrebygda 2021

Fekjær psykiatriske senter tilsyn med spesialistdekning, fagkompetanse og dokumentasjonsplikt 2020

Lyngdal kommune Lyngdal bo- og servicesenter tilsyn med kommunal helse– og omsorgstjeneste 2019

Kvinnherad kommunes helse og omsorgstenester til heimebuande eldre 2019

Stryn kommunes helse og omsorgstenester til heimebuande eldre 2019

Sørlandet sykehus HF – DPS Lister pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Bergen kommune sine helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre i Laksevåg bydel 2018

Haugmotun omsorgssenter, Notodden kommune tilsyn med legemiddelbehandling og -håndtering 2018

Porsgrunn kommune, Vestsiden sykehjem tilsyn med legemiddelbehandling og -håndtering

Gulen kommunes helse- og omsorgstenester til heimebuande eldre 2018

Drangedal kommune legemiddelbehandling og -håndtering for pasienter ved Lauvåsen bofellesskap, skjermet enhet 2017

Drangedal kommune legemiddelbehandling og -håndtering for pasienter ved Drangedal sjukeheim 2017

Skien kommune legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering Gjerpen sykehjem 2017

Træna kommune helse- og omsorgstjenester til eldre 2017

Sund kommune legemiddelgjennomganger for pasientar med langtidsplass i sjukeheim 2017