Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

61 Treff

Tilsynstemaer
Celler og vev

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Bergen HF – håndtering av celler og vev 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Fürst Medisinsk Laboratorium - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Unilabs laboratoriemedisin AS – smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Folkehelseinstituttet - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Livio IVF-klinikken Oslo - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2022

Oslo universitetssykehus (OUS) med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sørlandet sykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Fertilitetssenteret Caruso AS – håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2021

Sykehuset Østfold HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sykehuset Vestfold HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Tilsyn med håndtering av navlestrengsblod og navlestrengsvev 2021

Diakonhjemmet sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Helse Møre og Romsdal HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Nordlandssykehuset HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Vestre Viken HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020