Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

49 Treff

Landsomfattende tilsyn
2022-2023 Nav-kontorene – ivareta barn ved søknad om økonomisk stønad

Averøy kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Oslo kommune Nav Vestre Aker tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2023

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Kongsvinger kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Oslo kommune tilsyn med Nav St. Hanshaugens behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Kristiansand kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ullensvang kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

Hitra Frøya NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vest-Telemark NAV tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Holmestrand kommune tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2022

Nesodden kommune og Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Alstahaug kommune/Nav Ytre Helgeland tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ullensaker kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk stønad 2023

Halden og Aremark kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Hallingdal tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vennesla kommune/Nav Midt-Agder - ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Karmøy kommune - NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Tysnes kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

NAV Orkland tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Øygarden kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023