Hopp til hovedinnhold

Vestvågøy sykehjem tilsyn med helse- og omsorgstjenester til beboere 2019

Vefsn kommune, avdeling Fredlundskogen 2019

Vågan kommune og Nav Svolvær ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Svolvær 2019

Vestvågøy kommune Nav tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2019

Brønnøy kommune Brønnøy sykehjem tilsyn med helse- og omsorgstjenester 2019

Dønna kommune folkehelsearbeid 2019

Andøy kommune folkehelsearbeid 2019

Alstahaug kommune tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Bodø kommune – uanmeldt tilsyn ved Stadiontunet sykehjem - vurdering av bruk av tvang etter pasient – og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Bodø kommune – uanmeldt tilsyn ved Vollsletta sykehjem - vurdering av bruk av tvang etter pasient – og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Fauske sykehjem tilsyn med helse- og omsorgstjenester til beboere 2019

Saltdal sykehjem tilsyn med helse- og omsorgstjenester til beboere 2019

Bodø kommune – Lillebølgen - vurdering av bruk av tvang etter pasient – og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Hadsel kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Hadsel 2019

Vesterålen barnevern og Nav Sortland tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barnevern og sosiale tjenester 2019

Steigen tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Bodø tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Bø kommune – uanmeldt tilsyn vurdering av bruk av tvang etter pasient – og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2019

Vågan kommune tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019