Hopp til hovedinnhold
Innhold 12 Referanser

Meny

Innhold 12 Referanser

12. Referanser

Nasjonale faglige råd. Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Helsedirektoratet (2020).

Nasjonal veileder. Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Helsedirektoratet.

Sogstad, M. og Skinner M. S. Samhandling og informasjonsflyt når eldre flytter mellom ulike helse – og omsorgstilbud i kommunen. Tidsskrift for omsorgsforskning (20.11.2020).

Veileder. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder. Sosial- og helsedirektoratet (2006).

Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Veileder IS-2442. Helsedirektoratet.