Hopp til hovedinnhold
Innhold 10 Opplysninger fra pårørende

Meny

Innhold 10 Opplysninger fra pårørende

10. Opplysninger fra pårørende

I samtale fikk Statens helsetilsyn opplyst at pårørende gjennomgående er svært fornøyd med bistanden og oppfølgingen brukeren har fått fra personell i hjemmetjenesten i kommunen gjennom flere år. Pårørende viste til at brukeren hadde store helseutfordringer, og opplyste om hyppige innleggelser i sykehus.

Vi fikk opplyst at pårørende hadde vært invitert til møte med hjemmetjenesten i etterkant av den alvorlige hendelsen. Pårørende følte seg godt ivaretatt.