Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Alvorlige blødninger hos to barn etter adenotonsillektomi (Fjerning av mandler)

PDF

Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Nyhet om tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen