Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Dødsfall ved nyfødtintensiv avdeling XXXXXX

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Hjertesykt barn døde etter reinnleggelse på nyfødtintensiv avdeling

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 3.9.2018

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen