Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av et seks år gammelt barn ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse. (pdf)

Se også

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av barn ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Nyhet 18.12.2017


Lenker om varsel om alvorlige hendelser

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser 

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten