Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av et XXXXXX gammelt barn. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2018 (pdf)