Hopp til hovedinnhold

Manglende oppfølging av pasient med erysipelas XXXXXX universitetssykehus HF. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2016 (pdf) september 2016


Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen