Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Selvmord ved BUP døgnavdeling, enhet for akutt ved XXXXXX HF

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF
Ikke forsvarlig helsehjelp til jente som tok sitt eget liv

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2.10.2018

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen