Helsetilsynet

Skade under gynekologisk laparoskopisk inngrep ved XXXXXX HF. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2016 (pdf) 22. juni  2016


Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser 

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten