Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

276 Treff

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av et seks år gammelt barn ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF

Bedrageri mot Helfo – fysioterapeut fratatt autorisasjonen

En fysioterapeut, som drev privat praksis med avtale med kommunen, ble dømt til fengsel for bedrageri mot Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Grunnlaget for dommen var krav om refusjon fo

Tannlege – svært dårlige norskkunnskaper, manglende faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet – tilbakekall av autorisasjon

Fylkesmannen fikk bekymringsmelding fra en annen tannlege og gjennomførte tilsyn med en sakkyndig i klinikken der den påklagede tannlegen arbeidet. Tilsynet avdekket at tannlegen, som&nbs

Tyveri av og avhengighet av vanedannende legemidler – tilbakekall av sykepleiers autorisasjon

En sykepleier ansatt i en kommune hadde logget seg inn på legemiddellageret åtte ganger i en periode med full sykmelding. Da arbeidsgiver konfronterte sykepleieren med dette innrømm

Langvarig og alvorlig misbruk av vanedannende legemidler – tilbakekall av leges autorisasjon

En lege hadde i en tidligere sak fått sin rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B tilbakekalt (fratatt) på grunn av langvarig og alvorlig rusmisbruksproblem, blant annet bruk av st

Vurdering av pasient med hjerteinfarkt – advarsel til fastlege

En kvinne fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene, var uvel og kastet opp. En venninne kontaktet fastlegen og fulgte pasienten dit. Ved ankomst fortalte pasienten at sm

Pasient med hjerteinfarkt – helsefagarbeiders håndtering av telefonhenvendelse og samhandling med lege

En kvinne fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene, var uvel og kastet opp. En venninne kontaktet fastlegen og fulgte pasienten dit. Ved ankomst fortalte pasienten at sm

Journalføring i forbindelse med behandling av spedbarn med manuellterapi – advarsel til fysioterapeut

Fylkesmannen mottok en bekymringsmelding som gjaldt hvordan en fysioterapeut behandlet spedbarn med manuellterapi, journalføring og samhandling med annet helsepersonell, og gjorde fire tilsynsb

Sviktende oppfølging av pasient med føflekkreft i øyet – advarsel til øyelege

En pasient med føflekkreft i årehinnen i øyet (choroidalt melanom) hadde fått fjernet det ene øyet og ble fulgt opp for å fange opp spredning av kreftsykdommen.

Tyveri av og misbruk av legemidler fra arbeidsplass – manipulering med morfinampuller – sykepleier fratatt autorisasjonen

En kommune oppdaget at en sykepleier over tid hadde stjålet over 20 ulike legemidler fra arbeidsplassen, blant annet ved hjelp av oppdiktede pasienter og initialer. Ampuller med morfin ble tappe

Lege fikk tilbakekalt sin autorisasjon som følge av at dansk autorisasjon ble tilbakekalt

En lege hadde fått norsk autorisasjon på grunnlag av dansk autorisasjon. I Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og veterinærer er det bestemt at når e

Tarmkreft – manglende undersøkelser og diagnostisering – advarsel til fastlege

En fastlege ble klaget inn til fylkesmannen for ikke å ha oppdaget langtkommet kreftsykdom i tarmsystemet på en pasient, til tross for fem legebesøk. Pasienten kom for diaré

Alkoholmisbruk – tannlege fratatt autorisasjonen

En tannlege hadde vært innlagt i sykehus for alkoholmisbruk, og gikk i behandling da fylkesmannen fikk melding om forholdet. Pasienttimer hadde blitt utsatt i situasjoner der tannlegen var i tvi

Helsefagarbeider – sterkt hjelpetrengende bruker låst inne på eget soverom – advarsel

Under en nattevakt ble en bruker uten språk, med diagnosen atypisk autisme, i kommunalt bofellesskap låst inne på eget soverom. Brukeren hadde blitt fulgt inn på soverommet to

Avgjørelse i tilsynssak - brudd på helseforskningsloven - Norges idrettshøgskole

Brokkpasient – sykehus ventet for lenge med tiltak og hadde ikke gode nok rutiner for oppfølging av kompliserte pasientforløp og opplæring av yngre leger

Et sykehus varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse der vakthavende lege hadde gjort en feilvurdering ved å tro at videre tiltak kunne vente til neste dag for en pasient som var innla

Brokkpasient – lege i spesialisering ventet for lenge med tiltak

Et sykehus varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse der vakthavende lege hadde gjort en feilvurdering ved å tro at videre tiltak kunne vente til neste dag for en pasient som var innla

Tyveri fra pasient – tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

En sykepleier ansatt som leder av hjemmetjenesten i en kommune brukte et bankkort som tilhørte en pasient til å ta ut 9900 kr til seg selv. Et gavekort på 2500 kr som tilhørt

Tyveri av legemiddelet Sobril fra brukere – tilbakekall av autorisasjon fra omsorgsarbeider

En omsorgsarbeider stjal Sobril fra tre brukeres hjem for å bruke tablettene selv. Kommunen gikk til oppsigelse. Tyveri fra pasienter og brukere svekker tilliten til helsearbeideren selv, helsep

Leges taushetsplikt ved problemer med å få levert informasjon til pasient – mangler ved medvirkning og kommunikasjon

En pasient klaget til fylkesmannen over at fastlegen behandlet pasienten krenkende og belastende og hadde brutt taushetsplikten. Pasienten oppfattet seg stemplet som rusmisbruker og psykiatrisk pasien