Helsetilsynet

Sammenstilling av fylkesmennenes rapportering om klagesaker etter sosialtjenesteloven for 2008. Brev til landets fylkesmenn 1.4.2009 (pdf) Tabellvedlegg (pdf) Figurer vedlegg (pdf).