Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynsmyndigheten har også minnet arbeidsgiverne om problemet med manglende kompetanse gjennom henvendelser i 2003.

Tilsynssaker

Statens helsetilsyn har den siste tiden behandlet flere tilsynssaker som gjelder helsepersonell med utenlandsk bakgrunn, ofte innleid gjennom vikarbyråer. En fellesnevner for disse sakene synes å være at virksomhetene i liten grad selv har forsikret seg om at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner, men ofte forutsatt at dette gjøres av vikarbyrået. 

For å få bedre oversikt og kunnskaper om omfanget av, og bakgrunnen for slike saker,  utfører Statens helsetilsyn  en kartleggingsundersøkelse som skal omfatte alle tilsynssaker opprettet mot helsepersonell av Helsetilsynet i fylkene under perioden 15. juni - 15. desember 2004