Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Elverum kommunes rehabiliteringstilbud Jotunhaugen og Moen sykehjem 2014

Alvdal kommune tjenestemottakere i Klokkaregga 2014

Våler kommune kvalifiseringsprogram 2014

Eidskog kommune folkehelsearbeid 2014

Elverum kommune folkehelsearbeid 2014

Alvdal kommune folkehelsearbeid 2014

Stange kommune kvalifiseringsprogram 2014

Tynset kommune tjenester til personer med utviklingshemning 2014

Kongsvinger kommunes rehabiliteringstilbud ved Roverud omsorgsenhet 2014

Os kommune Nav gjennomføring av kvalifiseringsprogram 2014

Tolga kommune Nav gjennomføring av kvalifiseringsprogram 2014

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Kongsvinger behandling av eldre med hjerneslag 2014

Våler kommune behandling av søknader om sykehjemsplass stikkprøvetilsyn 2014

Ringsaker kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Stiftelsen Renåvangen tjenester til rusmiddelmisbrukere 2014

Løten kommune voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk 2014

Sykehuset Innlandet HF stikkprøvetilsyn med BUP Kongsvinger 2014

Stange helse- og omsorgssenter rehabilitering 2014

Tynset kommune Tjønnmosenteret rehabilitering 2014

Nord-Odal kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Åsnes kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Hamar kommune voksne personer med psykiske lidelser og langvarig rusmiddelmisbruk 2014

Trysil kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014