Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ålesund kommune sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen til personer mellom 17 og 23 år 2017

Ulstein kommune helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming 2016

Hareid kommune kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming 2016

Helse Møre og Romsdal HF gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis i akuttmottak 2016

Volda kommune, Volda omsorgssenter tvungen helsehjelp 2016

Psykisk helsevern til barn og unge ved Helse Møre og Romsdal HF – Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kristiansund 2016

Aukra kommune tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2016

Sunndal kommune kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming 2016

Vartdal sjukeheim Ørsta kommune ikkje varsla tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvungen helsehjelp 2016

Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner barneverntenesta – barn og unge sin medverknad barnvernsaker 2016

Averøy kommune kvalifiseringsprogram 2016

Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasienters rett til å medvirke i helsehjelpen 2016

Haram kommune sitt arbeid med meldingar til barnverntenesta 2016

Nesset kommune Nav kvalifiseringsprogram 2016

Ørsta kommune - Vartdal helsetun vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvungen helsehjelp 2016