Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Malvik kommune samhandling om utskrivning av pasienter 2014

St. Olavs Hospital samhandling om utskrivning av pasienter 2014

Melhus kommune samhandling om utskrivning av pasienter 2014

St Olavs Hospital HF revmatologiske pasienter 2014

Viktoria senter for foreldre og barn 2014

Rissa kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Nidaros DPS selvmordstruede pasienter 2014

Klæbu kommune folkehelsearbeid tilbakemelding på egenvurdering 2014

Malvik kommune folkehelsearbeid tilbakemelding på egenvurdering 2014

Melhus kommune folkehelsearbeid tilbakemelding på egenvurdering 2014

Trondheim kommune folkehelsearbeid tilbakemelding på egenvurdering 2014

Skaun kommune folkehelsearbeid tilbakemelding på egenvurdering 2014

Fertilitetsklinikken Medicus AS håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning 2014

Malvik kommune kvalifiseringsprogrammet 2014

Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun kommuner oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Midtre Gauldal kommune folkehelsearbeid 2014

Klæbu kommune Nav kvalifiseringsprogrammet 2014

St Olavs Hospital HF BUP Klostergata psykisk helsevern barn og unge 2014

St. Olavs Hospital HF Medisinsk klinikk behandling av pasienter med falltendens 2014

Håndtering av humane celler og vev rapport etter tilsyn ved St. Olavs Hospital HF 2014