Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bardu kommune, Barduheimen sykehjem uanmeldt tilsyn ernæring 2016

Tromsø kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge HF håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2016

Balsfjord kommune, Malangstun sykehjem ernæring uanmeldt tilsyn 2016

Sørreisa kommune, Sørreisa sykehjem uanmeldt tilsyn med pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2016

Lenvik kommune, Rossfjord sykehjem uanmeldt tilsyn med pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2016

Lenvik kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Senter for psykisk helse- og rusbehandling Sør-Troms helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten 2016

Harstad kommune, Slottet sykehjem uanmeldt tilsyn med Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2016

Tromsø kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Harstad kommune, Stangnes sykehjem uanmeldt tilsyn med Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2016

Tromsø kommune, Kvaløysletta sykehjem uanmeldt tilsyn tvungen helsehjelp 2016

Lenvik kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Gratangen kommune Gratangsheimen sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp 2016

Harstad kommune Slottet sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp 2016