Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde

Rapport fra Helsetilsynet 2/2023

Illustrasjon - to unge mennesker sitter på bakken - forside

Rapporten, Oppsummering av statsforvalters tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2020 og 2021, er en sammenstilling av statsforvalternes årsrapporter fra 2020 og 2021. I disse årene ble gjennomført 1752 tilsyn med nesten 900 institusjoner. Sammen med tall på tvangsprotokoller og klager, gir dette et bilde av tilstanden ved landets barnevernsinstitusjoner.  

Funnene fra statsforvalternes tilsyn med barnevernsinstitusjoner viser utfordringer som kan hindre at barn får riktig hjelp til riktig tid. Rapporten beskriver et utfordringsbilde som er gjenkjennbart fra tidligere rapporter fra Helsetilsynet.

ISBN 978-82-93595-53-3