Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Samfunnets siste sikkerhetsnett må også fange opp barna.

Oppsummeringsrapport fra landsomfattende tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad (2022-2023)

Rapport fra Helsetilsynet 6/2024

Forside illustrasjon. En mann, en dame og en jente som balanserer på et krøllete bånd.

Rapport 6/2024 er en oppsummering av landsomfattende tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Statsforvalterne gjennomførte tilsyn med 68 Nav-kontor i alle landets fylker. De undersøkte om Nav-kontoret gjorde en tilstrekkelig kartlegging av barns behov, om vurderinger og beslutninger var forsvarlige, og om familiene fikk oppfølging ved behov.

Funnene fra statsforvalternes tilsyn viser at mange av Nav-kontorene ikke kartla barnas behov godt nok. Dette førte til følgefeil. Fordi kartleggingen var mangelfull, ble vurderinger og beslutninger gjort på sviktende grunnlag. Mangelfull kartlegging kunne også føre til at behov for oppfølging eller samarbeid med andre tjenester ikke ble avdekket. På de fleste Nav-kontorene fikk brukerne tilbud om oppfølgingssamtaler. Statsforvalterne har ikke undersøkt kvalitet eller innhold i oppfølgingen.

I rapporten gir Helsetilsynet anbefalinger om hva som kan bidra til forsvarlige tjenester. Vi anbefaler blant annet at Nav-kontorene tar i bruk Arbeids- og velferdsdirektoratets nye veileder, «Barnets beste – en veileder for deg som jobber i NAV».

ISBN 978-82-93595-61-8

Samfunnets siste sikkerhetsnett må også fange opp barna. Oppsummeringsrapport fra landsomfattende tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad (2022-2023)

Rapport fra Helsetilsynet 6/2024
PDF

2022–23 Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov ved tildeling av sosiale tjenester

Søk etter tilsynsrapporter

Søk