Hopp til hovedinnhold

Kongsvinger kommune Kongsvinger mottak 2023

Statsforvalteren har myndighet til å føre tilsyn med at omsorgen for enslige mindreårige (EMA) som bor i asylmottak utføres i samsvar med utlendingsloven og forskrift, jf, Utlendingsloven § 95 tredje ledd.   Statsforvalteren i Oslo og Viken gjenno...

Nesodden kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten i Nesodden kommune. Vi har undersøkt om oppfølgingen av barn plassert i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at barna får trygge og gode...

Siljan kommune tilsyn med barneverntjenesten 2023

Rapport etter tilsyn med barneverntjenesten i Siljan kommune Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Siljan kommune barneverntjeneste. I forbindelse med tilsynet besøkte vi barneverntjenesten 26.10 og 27.10.2023. Vi undersøkte om barneverntjen...

Solbakken barne- og familiesenter 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Bufetat region nord, Solbakken barne- og familiesenter og besøkte i den forbindelse senteret den 03.11.2023. Tilsynet startet med uanmeldt befaring denne dagen. Vi undersøkte om virksomheten sørger for at...

Drammen kommune landsomfattende tilsyn barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Drammen kommune. I den forbindelse besøkte vi tjenesten aktuelle datoer; 08.11.2023 informasjonsmøte 04.12.2023 intervjuer av ansatte 05.12.2023 intervjuer av ledere 07.12.2023...

Skjåk kommune tilsyn med interkommunal skulehelseteneste 1. til 7. trinn 2023

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med den interkommunale skulehelsetenesta 1. til 7. trinn i Skjåk kommune. Det vart gjennomført journalgjennomgang 4. desember, og sjølve tilsynet 5. og 6. desember. Det vart undersøkt om kommunen sørger for ...

Arendal kommune barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Agder oversendte 21.12.2023 foreløpig rapport etter overnevnte tilsyn til Arendal kommune. Vi har ikke mottatt kommentarer/innsigelser til faktagrunnlaget i rapporten innen fristen som ble satt til 8.1.2024. Rapporten anses derf...

Ullensaker kommune - barneverntjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Ullensaker kommune fra 16.- 19.10.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at...

Lindesnes kommune - tilsyn med barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Lindesnes kommune og besøkte i den forbindelse Barnevern Sør 24.03.2023, 27.03.2023 og 30.03.2023. Vi undersøkte om Lindesnes kommune sørger for at barneverntjenestens oppfølging av barn som bor i fosterhje...

Hustadvika kommune tilsyn med barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med barnevernstenesta for Hustadvika kommune, og besøkte tenesta frå 19.09. til 21.09.2023. Vi undersøkte om kommunen sikrar at arbeidet med oppfølging av barn i fosterheim er forsvarleg....

Hå kommune tilsyn med barneverntjenesten sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Hå kommune 07.11.2023. Oppsummeringsmøtet ble avholdt 17.11.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik...

Storfjord kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Storfjord kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten 03.10.2023 og 04.10.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuel...

Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy tilsyn - barnevernets oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Bodø kommune som vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Bodø Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy kommune. I den forbindelse besøkte vi barnevernstjenesten den 12.-13.09....

Tromsø kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Tromsø kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 17.10.23 – 19.10.23. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle...

Nord-Aurdal kommune - Interkommunal barnevernstjenesten i Valdres sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Nord-Aurdal kommune, Interkommunal barnevernstjeneste i Valdres fra 25.09. til 29.09.2023. Intervjusamtalene, informasjons- og oppsummeringsmøtene ble gjennomført i kommunens lokaler. Vi undersø...

Lier kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Lier kommune. I den forbindelse har vi besøkt tjenesten aktuelle datoer; 25.08.2023 informasjonsmøte 11.09.2023 intervjuer av ansatte 12.09.2023 intervjuer av ledere...

Etne Vindafjord tilsyn med barneverntenesta oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Etne Vindafjord barnevernsteneste, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta frå 19.09.2023 til 21.09.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn i fosterheim er i...

Ullensvang kommune tilsyn med Hardanger barneverns oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren har ført tilsyn med Hardanger barnevern og Ullensvang kommune som er vertskommune for barnevernstenesta. I samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta den 4.-7. september 2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for a...

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i Nes kommune den til 24. mai 2023. Vi undersøkte om barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem var forsvarlig og i henhold til gjeldende...

Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste - oppfølging av fosterhjem 2023

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte tilsyn med Saltdal kommune og besøkte i den forbindelse Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste fra 31.05.2023 til 01.06.2023. Vi undersøkte om kommunen sørger for at oppfølging av barn i fosterhjem blir utfør...

Oslo kommune, Bydel Alna - barnevernstjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med barnevernstjenesten i Oslo kommune, Bydel Alna. I den forbindelse har vi besøkt tjenesten aktuelle datoer; 24.03.2023 informasjonsmøte 08.05.2023 intervjuer av ansatte 09.05.2023 intervjuer av ledere...

Kinn kommune tilsyn med barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med barnevernstenesta i Kinn kommune, og i samband med tilsynet besøkte vi barnevernstenesta frå den 05.06.2023 til 09.06.2023. Vi undersøkte om barnevernstenesta sørger for at oppfølging av barn i fosterheim e...

Nesodden kommune - tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Den 29. mars 2023 gjennomførte Statsforvalteren i Oslo og Viken tilsyn med Nesodden kommune sitt arbeid med og etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Tilsynet ble foretatt gjennom dokumenttilsyn i oversendte...

Hammerfest og Måsøy barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem i 2023

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Hammerfest og Måsøy barneverntjeneste og besøkte i den forbindelse Hammerfest kommune fra 18.04.2023 til 19.04.2023. Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at oppfølgingen av barn i fosterhjem blir...

Aline og Frydenberg familieavdeling tilsyn 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Aline og Frydenberg familieavdeling (heretter familieavdelingen) 09.03.2023. Vi undersøkte om familieavdelingen sørger for at familiers rett til medvirkning blir utført i samsvar med aktuell...