Hopp til hovedinnhold

Vest-Telemark NAV tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Holmestrand kommune tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2022

Kragerø kommune tilsyn barne- og avlastningsboliger 2022

Færder kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Porsgrunn kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Skien kommune Nav Skien tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2022

Porsgrunn kommune Nav Porsgrunn tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2022

Sykehuset Vestfold HF stikkprøvetilsyn - Akuttsenteret 2022

Porsgrunn kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Vitalis Helse Kragerø AS rapport - systemrevisjon 2022

Mestringshusene Bolkesjø AS tilsyn - systemrevisjon 2022

Færder kommune barneverntjenesten 2022

Bamble kommune tilsyn med barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Skien kommuner tilsyn etter kommunal beredskapsplikt 2022

Seljord kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Tønsberg kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Sandefjord kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Vinje kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022

Drangedal kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Bamble kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022

Larvik kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022