Hopp til hovedinnhold

Fjaler kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2021

Samnanger kommune beredskap og helseberedskap 2021

Hyllestad kommune beredskap og helseberedskap 2021

Unicare 12Trinn 2021

Sunnhordland Interkommunale Barnevern tilsyn med undersøkingar i barneverntenesta 2021

Solheim Omsorg Pluss Bergen kommune tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2021

Helse Førde HF, Barne- og ungdomsavdelinga, seksjon Habilitering for barn og unge 2021

Bufetat Vest Senter for foreldre og barn avdeling Sudmannske 2021

Bergen kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre i Fana og Ytrebygda 2021

Bergen kommune tilsyn med tenester til utviklingshemma 2021

Osterøy kommune tilsyn med tenesteyting til personar med utviklingshemming med minst mogleg bruk av tvang og makt 2021

Sogndal kommunes helse- og omsorgstenester til heimebuande eldre 2021

Eidfjord kommunes helse- og omsorgstenester til heimebuande eldre 2021

Bømlo kommune tilsyn med kommunens helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming 2021

Tolo Omsorg, Kvam herad tilsyn med tvungen helsehjelp til personar utan samtykkekompetanse 2021

Sunnfjord kommune barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar 2021

Årdal kommune tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar 2021

Nav Bjørnafjordens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtenestelova, for personar med forsytaransvar for barn 2021

Stad kommune tilsyn med helsetenester gitt med tvang til personar utan samtykkekompetanse i Fossevegen bufellesskap 2020