Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Helsetilsynets konklusjoner

Meny

Innhold 8 Helsetilsynets konklusjoner

8. Helsetilsynets konklusjoner

Helsetilsynet har kommet til følgende:

  • Pasienten fikk ikke forsvarlig helsehjelp ved Oslo kommune, Helseetaten ved Allmennlegevakten. Det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven 4-1, jf. helsepersonelloven § 16.
  • Oslo kommune, Helseetaten hadde ikke lagt til rette for forsvarlig helsehjelp til pasienter med brystsmerter og andre akutte tilstander i situasjoner med stor pasienttilstrømning. Det var heller ikke systematisk oversikt over i hvor stor grad ventetider før helsehjelp og legetilsyn var forsvarlige. Det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. § 4-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
  • Oslo kommune, Helseetaten har planlagt og iverksatt flere relevante tiltak for å redusere fremtidig risiko for pasienter med brystsmerter og andre akutte tilstander i perioder med stor pasienttilstrømning. Helsetilsynet vurderer at kommunen har arbeidet systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.