Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Referanser

Meny

Innhold 9 Referanser

9. Referanser

 1. Helse_og_Omsorgsdepartementet. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) Rundskriv I-5/15. 2015.
 2. Helse_og_Omsorgsdepartementet. Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) -. 2015.
 3. Helsedirektoratet. Legevakt og legevaktsentral. Nasjonal veileder. - [Internet]. 2020 [cited 2021 Sep 1]. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/legevakt-og-legevaktsentral
 4. Helsedirektoratet. Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse-og omsorgstjenesten. 2017.
 5. Helse_og_omsorgsdepartementet. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Lovdata [Internet]. 2016. Available from: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
 6. Johansen IH, Blinkenberg J, Moen K. Legevakthåndboken [Internet]. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://lvh.no/
 7. NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok [Internet]. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://legehandboka.no/
 8. Helseetaten_Oslo_kommune. Helseetaten - Etater, foretak og ombud - Oslo kommune [Internet]. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/helseetaten/
 9. Helseetaten_Oslo_kommune. Legevakt Oslo - Akutt helsehjelp - Oslo kommune [Internet]. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/legevakt-oslo/
 10. Helseetaten_Oslo_kommune. SJEKKLISTE MOTTAK TRIAGE. 2021.
 11. Helseetaten_Oslo_kommune. SJEKKLISTE BÅRE TRIAGE. 2021.
 12. Helseetaten_Oslo_kommune. HEL_ Allmennlegevakten Funksjonsbeskrivelse ID 23638. Ikke godkjent.
 13. Helseetaten_Oslo_kommune. HEL/Allmennlegevakten/Mottak: Funksjonsbeskrivelse båretriage. ID23639. IKKE GODKJENT.
 14. Helseetaten_Oslo_kommune. Opplæringsløp for sykepleiere og helsefagarbeidere allmennavdelingen.
 15. Norwegian_Manchester_Triage_Group. Kvalitetssikring av MTS/TTA.
 16. SunnSoft, Helseetaten_Oslo_kommune. Metodebok , App store [Internet]. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://apps.apple.com/no/app/metodebok/id1590727461?l=nb
 17. Helseetaten_Oslo_kommune. Tiltakskort ved stor pasientpågang. 2021.
 18. Helseetaten_Oslo_kommune. Tiltakskort venterom.
 19. Helseetaten_Oslo_kommune. HEL/Allmennlegevakten/Allmenn: Funksjonsbeskrivelse venterom. ID 36339. 2022.
 20. Helseetaten_Oslo_kommune. Pasientflyt storbylegevakt. Udatert, usignert dokument.
 21. Helseetaten_Oslo_kommune. Sjekkliste Team 1. Udatert, usignert dokument.
 22. Helseetaten_Oslo_kommune. Funksjonsbeskrivelse sykepleier venterom/observasjon. Udatert, usignert dokument.
 23. NMTG. Akuttmedisinsk triage. 9788205514102. Digital bok - 2018 | Haugenbok [Internet]. 2018 [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://www.haugenbok.no/akuttmedisinsk-triage/9788205514102
 24. NMTG. Norwegian Manchester Triage Group [Internet]. [cited 2022 Jan 28]. Available from: https://www.nmtg.no/