Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Oversendelse av rapport i tilsynssak

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til varsel mottatt XXXX 2021 etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 a, jf. helsetilsynsloven § 6, om en alvorlig hendelse den XXXX 2021 ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighetXXXX, Lokal Sikkerhetsenhet XXXX (heretter kalt OUS). Bakgrunnen for saken er helsehjelpen XXXX født XXXX, død XXXX 2021 fikk ved OUS Lokal sikkerhetsenhet XXXX i perioden XXXX 2021 til XXXX 2021.

Statens helsetilsyn gjennomførte et stedlig tilsyn ved OUS den 10. februar 2022. Statens helsetilsyn har kommet til at det sentrale i denne saken er virksomhetens ansvar for å sikre at særreaksjonen dom på overføring til tvungent psykisk helsevern blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at samfunnsvernet ivaretas og at pasienter får forsvarlige tjenester.

Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Kopi av rapporten er sendt til pasientens pårørende.

Vi ber om tilbakemelding til den endelige rapporten innen 1. juni 2023. Vi viser til våre forventninger til virksomheten som fremgår avslutningsvis i rapporten (kapittel 11).

Med hilsen

 

Jan Fredrik Andresen                                                             XXXX

direktør                                                                                   seniorrådgiver

 

Kopi:
Statsforvalter i Oslo og Viken
Klinikk for psykisk helse, Lokal sikkerhetsavdeling XXXX ved OUS
Pårørende

Tilsynsteamet:
Helsefaglige saksbehandlere:
XXXX

Juridisk saksbehandler:
XXXX