Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fitjar kommune – Fitjar Bu- og behandlingssenter rehabiliteringstilbod 2014

Bergen kommune Nav Ytrebygda tildeling midlertidig bolig 2014

Bergen kommune tvang makt psykisk utviklingshemmede Kompetanseenhet sør 2014

Os kommune - samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen 2014

Nav Askøy kommune botilbud 2014

Helse Bergen HF samhandling om utskriving av pasienter 2014

Sund kommune sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nav Radøy saksbehandling økonomisk stønad personer med forsørgeransvar barn 2014

Osterøy kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Voss kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Os kommune Nav kvalifiseringsprogrammet 2014

Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste 2014

Bergen kommune Åsane oppfølging av barn i fosterheimar 2014

Fusa kommune folkehelsearbeid 2014

Voss kommune folkehelsearbeid 2014

Bergen kommune, Midtbygda sykehjem tvungen helsehjelp 2014

Lindås kommune folkehelsearbeid 2014

Helse Fonna HF, Klinikk psykisk helsevern, Seksjon for spesialisert behandling, Rus og psykiatripoliklinikk/LAR - legemiddelassistert rehabilitering 2014

Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem tvungen helsehjelp 2014

Masfjorden kommune folkehelsearbeid 2014

Radøy kommune folkehelsearbeid 2014

Bergen kommune barnevern- og helse- og omsorgstenester til utsette barn 6-18 år 2014

Helse Bergen HF BUP Voss psykisk helsevern for barn og unge 2014

Helse Bergen HF BUP Øyane psykisk helsevern for barn og unge 2014

Bergen kommune botjenesten Fana tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014

Bømlo kommune kvalifiseringsprogram 2014

Helse Fonna HF Haugesund sjukehus Seksjon for patologi Medisinsk serviceklinikk 2014

Odda kommune behandling av søknader om økonomisk stønad Nav 2014

Sunnhordland Interkommunale Barnevern oppfølging av barn i fosterheim 2014

Askøy kommune tvang og makt psykisk utviklingshemmede 2014