Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nordlandssykehuset HF Bodø sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Ballangen sykehjem legemiddelhåndtering 2016

Vefsn kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning 2016

Moskenes kommune helse- og omsorgstjenester til personer med demens som bor i eget hjem og på sykehjem 2016

Rana kommune meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Bindal kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Leirfjord kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Steigen kommune meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Hamarøy Bygdeheim legemiddelhåndtering 2016

Alstahaug kommune samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2016

Leirfjord kommune samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2016

Dønna kommune samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2016

Herøy kommune samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2016

Nordlandssykehuset HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2016

Flakstad kommune personer med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig 2016

Hemnes kommune legemiddelhåndtering ved Korgen omsorgstjeneste, avdeling Kangsen 2016

Saltdal kommune tjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Fauske kommune tjenester til personer med demens forebygging og behandling av underernæring hos eldre med demens som bor i eget hjem, herunder omsorgsbolig 2016

Andøy kommune ved Nav Andøy sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016