Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Østre Toten kommune helse- og omsorgstjenester til voksne personer med langvarig rusmisbruk og samtidig psykiske lidelser 2015

Vestre Toten kommune tjenester til voksne personer med langvarig rusmisbruk og samtidig psykiske lidelser som bor hjemme 2015

Sykehuset Innlandet HF medisinsk avdeling-Divisjon Gjøvik samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 2015

Tilsyn med Bufetat, Seljelia barne- og familiesenter – Foreldre – barn avdelingen 2015

Dovre kommune arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2015

Vestre Slidre kommune ivaretaking av rettstryggleiken til personar med psykisk utviklingshemming 2015

Gjøvik kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik 2015

Jevnaker kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2015

Øste-Toten kommune samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling, Sykehuset innlandet HF Divisjon Gjøvik 2015

Jevnaker kommune NAV økonomisk stønad personer med forsørgeransvar for barn 2015

Skjåk kommune sitt arbeid med meldinger og attendemelding til meldar 2015

Sør-Fron kommune rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning 2015

Gausdal kommune hjemmesykepleietjenester eldre legemiddelhåndtering feilernæring 2015

Lom kommunes ivaretaking av rettstryggleiken til personar med psykisk utviklingshemming 2015

Gran kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2015