Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2018

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk, Seksjon mage/tarm i Skien tilsyn med bemanning, pasientsikkerhet og styring av pasientbelegg 2018

Sykehuset Telemark HF - bruk av tvang helsehjelp - medisinsk avdeling Øvre Telemark - 2018

Tokke kommune kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Telemark og Vestfold ungdomshjem, avd. Larønningen forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Aleris & BOI AS, region sør, Skogplassen Bofellesskap Forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Aleris Ungplan & BOI AS, region sør, Frogner Bofellesskap forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang landsomfattende tilsyn med barneverninstitusjoner 2018

Sykehuset Telemark HF ved Medisinsk klinikk Seksjon sengepost mage/tarm tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2018

Bamble kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Tinn kommune skolehelsetjenesten 2018

Porsgrunn kommune, Vestsiden sykehjem tilsyn med legemiddelbehandling og -håndtering

Haugmotun omsorgssenter, Notodden kommune tilsyn med legemiddelbehandling og -håndtering 2018

Vitalis helse Kragerø AS forsvarlige helsetjenester til personer med ruslidelse 2018

Nome kommune helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende personer over 18 år med ulike funksjonsvansker/habiliteringsbehov

Drangedal kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Unilabs laboratoriemedisin AS smittetesting av donorer av celler og vev 2018