Hopp til hovedinnhold

Du koga sånn

Der abort er risikosport

Utviklingshemming og seksualitet

Uønskede graviditeter er fortsatt et stort kvinnehelseproblem

Den nye regjeringens helse- og sykehusplan

God styring av helsetjenester til syke eldre – gode tjenester

Normalisering og selvbestemmelse i konflikt med bestemmelsene om tvang og makt?

A risk analysis of cancer care in Norway

Når sykepleiere misbruker legemidler

Leger og trafikksikkerhet – erfaringer fra Møre og Romsdal

I forbifarten, Jan Fredrik Andresen

Også vernepleiere mister autorisasjon

Bli med på dugnad for individuell plan!

Kvinne med hyperthyreose, hematuri og positiv c-ANCA

Dame med mange jern i ilden [intervju med Karin Straume, fylkeslege i Finnmark]

Living in a box, or a genie in a bottle?

A model for learning in emergency response work

Lovforslag svekker retten til helsehjelp

Hvordan gikk det med de utskrivningsklare?

Se helheten i kreftbehandlingen

Rollebevissthet kontra «hvem vokter vokterne»

Components of a tool to address learning from accident investigation

Obduksjon – fremdeles gullstandard?

Barn og barndom

Usikkerhet, uheldige hendelser og feil

Mannlige kjønnsorganer

En stillferdig stjerne

Risk regulation and proceduralization

Avvik må meldes