Hopp til hovedinnhold
Internserien

6. Oppfølging av lovbrudd

Lovbrudd må følges opp for å sikre utbedring av svikt og reell forbedring av kvalitet og rettssikkerhet i tjenestene. Statsforvalteren må følge opp og forsikre seg om at virksomheten endrer praksisen som førte til svikt og at risiko for gjentakelse reduseres.

Asylmottakene ved driftsoperatør og UDI har selv ansvar for å etterleve kravene til forsvarlige tjenester og rette lovbrudd. Tilsyn skal bidra til at lovbrudd avdekkes og rettes, og slik bidra til å styrke forbedringsarbeidet i virksomhetene.

Statsforvalteren må følge opp tilsynet inntil lovbruddet er rettet, og følge opp at endringer faktisk skjer og varer over tid. Tilsynet kan ikke ansees som ferdig før mottaket ved driftsoperatør og UDI har rapportert at de har gjort nødvendige forbedringer, og hva de skal gjøre for å redusere risikoen for lignende lovbrudd i fremtiden.  

For nærmere beskrivelse av oppfølging av tilsyn, se Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring (Internserien 6/2021) (18).