Hopp til hovedinnhold
Innhold Tabell- og figurregister

Meny

Innhold Tabell- og figurregister
Rapport fra Helsetilsynet

Tabell- og figurregister

Tabell 3.1: Statistikk om barnevernet i Norge (2022) s.11

Tabell 3.2: Antall tilsynssaker i perioden 2020-2023 s.11

Tabell 3.3: Type behandlingsmåte i andel av tilsynssaker i 2022 s.12

Tabell 3.4: Type behandlingsmåte i andel av tilsynssaker i 2023 s.13

Figur 3.5: Fordelingen av behandlingsmåter i 2022 og 2023 s.14

Tabell 3.6: Kilder i tilsynssaker s.15

Tabell 3.7: Tema i tilsynssaker s.16

Tabell 3.8: Vurderte bestemmelser og utfall i tilsynssaker i 2022 s.17

Tabell 3.9: Vurderte bestemmelser og utfall i tilsynssaker i 2023 s.18

Tabell 3.10: Totalt antall klager – fordelingen av klager på kommunal barnevernstjeneste og barnevernsinstitusjon og omsorgssenter s.19

Tabell 3.11: Avsender av klager på kommunal barnevernstjeneste s.20

Tabell 3.12: Utfall av klager på kommunal barnevernstjeneste i 2022 s.20-21

Tabell 3.13: Utfall av klager på kommunal barnevernstjeneste i 2023 s.21

Tabell 3.14: Vurderte bestemmelser i klager på kommunal barnevernstjeneste s.22

Tabell 3.15: Lovbestemmelse og utfall i klager på kommunal barnevernstjeneste i 2022 s.23

Tabell 3.16: Lovbestemmelse og utfall i klager på kommunal barnevernstjeneste i 2023 s.24

Tabell 3.17: Antall institusjoner og barn med institusjonstiltak i 2022 og 2023 s.25

Tabell 3.18: Lovpålagte og utførte stedlige tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 og 2023 s.26

Tabell 3.19: Antall barn og samtaler ved tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 s.27

Tabell 3.20: Antall barn og samtaler ved tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2023 s.27

Tabell 3.21: Klager på barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre s.28

Tabell 3.22: Utfall av klager på barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 s.29

Tabell 3.23: Utfall av klager på barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2023 s.29

Tabell 3.24: Vurderte bestemmelser og utfall i klager på barnevernsinstitusjoner i 2022 s.30

Tabell 3.25: Vurderte bestemmelser og utfall i klager på barnevernsinstitusjoner i 2023 s.31

Tabell 3.26: Totalt antall registrerte tvangsprotokoller og unike barn s.32

Tabell 3.27: Utvalgte tvangsprotokoller sammenlignet med klager i 2022 og 2023 s.33