Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

25 Treff

Tilsynstemaer
Organer

Haraldsplass Diakonale Sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Helse Midt-Norge RHF tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon 2021

Sykehuset Østfold HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Helse Nord RHF tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon 2021

Helse Vest RHF tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon 2021

Helse Sør-Øst RHF tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon og transplantasjonsvirksomhet 2020

Helse Stavanger HF Håndtering av celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2018

Oslo universitetssykehus HF håndtering av blod og blodkomponenter samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2017

Helse Bergen HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2017

Helse Møre og Romsdal HF håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2017

Oslo universitetssykehus HF Humane organer beregnet for transplantasjon 2017

Sørlandet sykehus HF håndtering av celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge HF håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2016

Akershus universitetssykehus HF håndtering av celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2016

Vestre Viken HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2016