Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

39 Treff

Landsomfattende tilsyn
2022–2023 Barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med barnas behov

Lier kommune Eikenga avlastning tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2024

Ringerike kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger ved Austjord barneavlastning E 2024

Skien kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Sandefjord kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Sunndal kommune tilsyn med habilitering/opplæring i barne- og avlastningsbustadar 2023

Stjørdal kommune tilsyn med kommunale barne - og avlastningsboliger 2023

Indre Østfold kommune tilsyn helse- og omsorgstjenester til barn med avlastningstilbud 2023

Kinn kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader ved Furutun avlastning Måløy miljøteneste og Florø miljøteneste 2023

Askøy kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023

Grimstad kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Tromsø kommune Trudvang barne- og ungdomsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger i 2023

Dalgård barne- og avlastningsbolig landsomfattende tilsyn 2023

Tvedestrand kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Åsnes kommune tilsyn med Lisbethsvingen avlastningsbolig 2023

Eigersund kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn ved Blåsenborg avlastningsbolig 2023

Sandnes kommune tilsyn med Skaret avlastningsbolig 2023

Hammerfest kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsboliger 2023

Østre Toten kommune tilsyn med Fossen barne- og avlastningsbolig i 2023

Tønsberg kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Bergen kommune, Vestlund avlastning, tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023