Hopp til hovedinnhold

Etterkontroll etter tidligere tilsyn ved Vangseter AS 2019

Sykehuset innlandet HF DPS Lillehammer poliklinikk tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2019

Øystre Slidre sjukeheim tilsyn med tvungen helsehjelp til pasientar som ikkje har samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelp 2019

Trysil kommunes avlastningstjeneste til barn og unge med utviklingshemming 2019

Sykehuset Innlandet HF - Hamar sykehus somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter 2019

Stor-Elvdal kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2019

Sel kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Rendalen kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2019

Dovre kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2019

Lesja kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2019

Vestre Slidre kommune, heimetenesta tilsyn med legemiddelhandtering og ernæring 2019

Lillehammer kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Lillehammer-Gausdal 2019

Nord-Odal kommune tilsyn med tjenesten økonomisk stønad i Nav 2019

Åmot kommune Ryslingmoen sykehjem tilsyn med tvungen helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp 2019

Gausdal kommune kommunens helse- og omsorgstjeneste til mennesker med utviklingshemming ved Flatland bofellesskap 2019

Skjåk kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2019

Tynset kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Nord-Aurdal kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Ringsaker kommune, Brumunddal og Nes tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2019

Østre Toten kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2019

Lom kommune, heimesjukepleia tilsyn med legemiddelhandtering og sikring av forsvarleg ernæring 2019

Lillehammer helsehus tilsyn med tvungen helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen 2019

Gjøvik kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019

Løten kommune kommunal beredskap og helseberedskap 2019

Gausdal kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2019

Kongsvinger sykehus helseforetakets blodbankvirksomhet 2019

Nav Elverum og barneverntjenesten i Elverum kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Kongsvinger kommune tilsyn med tildeling og gjennomføring av avlastningstjenester 2019

Nord-Odal kommune, hjemmetjenesten tilsyn med legemiddelhåndtering, ernæring og munnhygiene 2019

Sykehuset Innlandet HF tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019

Vestre Toten kommune helse- og omsorgstjenester til brukere med psykisk utviklingshemming i barne- og avlastningsboliger 2019

Nord-Aurdal kommune helse- og omsorgstjenester til barn med psykisk utviklingshemming i barne- avlastningsboliger 2019

Sel kommune håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2019