Drammen sykehus tilsyn med helsetjenester til somatiske pasienter som blir flyttet grunnet mangel på plass 2019

Borg senter for foreldre og barn 2019

Øvre Eiker Nav tilsyn med økonomisk stønad i en nødssituasjon 2019

Marker kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Zimmer Biomet Norway AS – håndtering av produkter som inneholder humane celler og vev 2019

Oslo kommune Bydel Bjerke tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Halden kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Lørenskog kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Halden kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Eidsvoll kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Krødsherad kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Oslo kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Bydel Grorud 2019

Nes kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Drammen kommune Nav tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 2019

Straumann AS tilsyn – håndtering av produkter som inneholder humane celler og vev 2019

Bydel Frogner tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Sykehuset Østfold HF tilsyn med somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter 2019

Nedre Eiker kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Oslo kommune Nav Alna tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad og håndtering av vilkår etter sosialtjenesteloven 2019

Oslo kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Bydel Søndre Nordstrand 2019

Spydeberg kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Enebakk kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Kongsberg kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Hole kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2018

Oslo kommunes arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Bydel Gamle Oslo 2019

Ås kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Martina Hansens Hospital håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019