Hopp til hovedinnhold

Drammen sykehus tilsyn med helsetjenester til somatiske pasienter som blir flyttet grunnet mangel på plass 2019

Borg senter for foreldre og barn 2019

Øvre Eiker Nav tilsyn med økonomisk stønad i en nødssituasjon 2019

Marker kommune tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Zimmer Biomet Norway AS – håndtering av produkter som inneholder humane celler og vev 2019

Oslo kommune Bydel Bjerke tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Halden kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Lørenskog kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Halden kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Eidsvoll kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Krødsherad kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Oslo kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Bydel Grorud 2019

Nes kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Drammen kommune Nav tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 2019

Straumann AS tilsyn – håndtering av produkter som inneholder humane celler og vev 2019

Bydel Frogner tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Sykehuset Østfold HF tilsyn med somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter 2019

Nedre Eiker kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Oslo kommune Nav Alna tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad og håndtering av vilkår etter sosialtjenesteloven 2019

Oslo kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Bydel Søndre Nordstrand 2019

Spydeberg kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Enebakk kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Kongsberg kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Hole kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2018

Oslo kommunes arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i Bydel Gamle Oslo 2019

Ås kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Martina Hansens Hospital håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2019