Hopp til hovedinnhold

Tilsyn med ambulanseflytjenesten 2021

Tilsyn med helsetjenester i forsvaret

Tilsyn – humant materiale, blod, celler, vev og organer

Tilsynsrapporter — Blod

Søk

Tilsynsrapporter — celler og vev

Søk

Tilsynsrapporter — Humane organer beregnet for transplantasjon

Søk

Tilsyn med IKT

Tilsyn med IKT

Statens helsetilsyn etablerte i 2019 tilsyn med IKT (e-helse). Helsetilsynet vil ha fokus på de kliniske IKT-løsningene som helsepersonell trenger for å utføre arbeidet sitt.

Tilsyn med petroleumsvirksomheten / offshore

Statsforvalteren i Rogaland publiserer selv tilsynsrapporter fra dette tilsynet.