Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

59 Treff

Tilsynstemaer
Blod

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Oslo universitetssykehus (OUS) med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Målselv kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2021

Aleris Helse AS håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2021

Sørlandet sykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Lyngdal kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2021

Sykehuset Østfold HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Sykehuset Vestfold HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Moss kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2021

Diakonhjemmet sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Sunndal kommune – håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2020

Helse Møre og Romsdal HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Nordlandssykehuset HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020

Øksnes kommune – håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2020

Bodø kommune – håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2020

Vestre Viken HF – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2020