Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsyn med helsetjenester i forsvaret

Tilsyn med helsestasjonstjenesten

Tilsyn med barselomsorgen

  • Korleis tek fødeinstitusjonen og kommunen vare på behova til barselkvinna og det nyfødde barnet i barseltida? Rapport frå tilsyn med barselomsorga
    (Rapport fra Helsetilsynet 3/2011) Last ned rapporten (pdf)  Sammendrag 

Tilsyn – humant materiale, blod, celler, vev og organer

Tilsyn med petroleumsvirksomheten / offshore

Fylkesmannen i Rogaland publiserer selv tilsynsrapporter fra dette tilsynet.

Tilsyn med smitteisolering i sykehus 2006. Felles tilsyn mellom Statens helsetilsyn og Arbeidstilsynet

Tilsyn med elektroniske journalsystemer. Statens helsetilsyn og Datatilsynet (2006)

Tilsyn med abortnemndene 2004

Tilsyn med rusmiddeltesting 2004

Tilsyn med kodepraksis 2003

Tilsyn med kommunenes smittevernberedskap ved 6 flyplasser med internasjonal flytrafikk 2003