Hopp til hovedinnhold

Sør-Varanger kommune Nav Sør-Varanger tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Senja kommune Nav Senja-Sørreisa landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 2023

Tromsø kommune Trudvang barne- og ungdomsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger i 2023

Solbakken barne- og familiesenter 2023

Hammerfest kommune Nav Hammerfest-Måsøy Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Tromsø kommune ved Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Storfjord kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Hammerfest kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsboliger 2023

Tromsø kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Sør-Varanger tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Karlsøy kommune etterlevelse av kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Mellem Bo og Omsorg tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i avlastningsbolig 2023

AvAk avlastnings- og aktivitetssenter tilsyn med tjenester til barn Sør-Varanger kommune 2023

Hammerfest og Måsøy barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem i 2023

Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne 2023

Finnmarkssykehuset HF - håndtering av blod og blodkomponenter 2023

Kvæfjord kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Alta kommune ved Nav Alta Kvænangen og Loppa tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Harstad kommune ved Nav Sør-Troms tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023