Hopp til hovedinnhold

8. Forventninger til kommunen og frist for tilbakemelding

Helsetilsynet ber om:

  • At endelig rapport blir gjort kjent for alle de involverte og de vi hadde samtaler med.
  • Redegjørelse fra kommunen for hvordan de planlagte/iverksatte tiltakene er gjennomført, og hvordan kommunen følger opp at praksis blir endret slik at risiko for tilsvarende hendelse er redusert.
  • Aktuell statsforvalter og pårørende får kopi av svaret til Helsetilsynet.

Vi ber om kommunens redegjørelse innen 1. november 2023.