Hopp til hovedinnhold

9. Referanser

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene. Helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet.

Nasjonal faglig retningslinje. Demens. Helsedirektoratet.

Nasjonal veileder. Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Helsedirektoratet.

Nasjonal veileder. Pårørendeveileder. Helsedirektoratet.

Rapport. Gevinstrealiseringsrapport. En kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (2021). Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS)

Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Veileder IS-2442. Helsedirektoratet.

Veiledningsmateriell. Kartlegging og tildeling av tjenester med velferdsteknologi (2021). Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet).

Veiledningsmateriell. Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi (2020). Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet).

Veiledningsmateriell. Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner (2015). SINTEF

Veiledningsmateriell. Velferdsteknologiens ABC. Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern (2021). Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett)

Velferdsteknologi. Helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet.