Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Artikler fra Tilsynsmelding 2006

Fra denne lista går alle lenkene direkte til artiklene i pdf.

Tilsynsmelding 2006
PDF

”Kommer du levende inn, kommer du levende ut” – men hva skjer så?

Arbeidsleder eller tjenesteyter i eget hjem

Det faglege innhaldet i sosialt arbeid

Egeninitierte tilsyn med somatiske spesialisthelsetjenester

Elektronisk pasientjournal og taushetsplikt

Endringer på gang

Fleire klager

Fortsatt svikt ved bruk av tvang i kommunene

Fødselssaker Helsetilsynet har behandlet

Har rusreformen gitt et bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere?

Helsetilsynet i mediebildet

Ikke likeverdige habiliteringstjenester til barn

Kommunene må ta legevakttjenesten på alvor

Kontakt med kommunene

Landsomfattende tilsyn i 2007

Når samarbeidet ved fødesengen svikter

Og forøvrig er det Helsetilsynets mening at...

Opplæringsprogram som oppfølging av tilsyn

Rettighetsklager på legemiddelassistert rehabilitering

Samfunnsmedisinens fyrtårn

Selvmordssaker i psykisk helsevern

Smitteisolering_sykehus

Status og utfordringer for Fylkesmannen ved etablering av Nav-kontorer

Svikt i allmennlegers håndtering av høyt blodsukker

Systemet eller individet?

Tall og fakta

Tilsyn gir læring

Tilsyn og forskning

Tilsynsutfordringer ved alternativ behandling

Tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser

Vikarbyråer i helsetjenesten – ressurs og utfordring

Å overvåke sårbarhet og kvalitet