Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ålesund kommune tjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2015

Kristiansund kommune helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2015

Eide kommune tvungen helsehjelp 2015

Norddal kommune selvmeldingstilsyn - tvungen helsehjelp beboere i sykehjem 2015

Helse Møre og Romsdal HF rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/hodeskade pga. tumor, slag eller traume 2015

Ørsta kommune rehabiliteringstenestene til vaksne personar med nyerverva hjerneskade/ hovudskade behov for rehabilitering 2015

Volda kommune rehabiliteringstenestene til vaksne personar med nyerverva hjerneskade/ hovudskade behov for rehabilitering 2015

Hareid kommune tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2015

Aukra kommune avslutning av selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A 2015

Ørskog kommune ikkje meld tilsyn med vurdering av samtykkekompetanse og tvungen helsehjelp 2015

Smøla kommune tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A 2015

Sunndal kommune Nav Kvalifiseringsprogrammet 2015

Gjemnes kommune avslutning av egenmeldingstilsyn tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 2015

Vanylven kommune uanmeldt tilsyn samtykkekompetanse bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A Vanylven omsorgssenter 2015

Haram kommune selvmeldingstilsyn - tvungen helsehjelp beboere i sykehjem 2015