Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Herøy kommune, Nav Herøy og Nav Dønna kvalifiseringsprogrammet 2014

Værøy kommune personer med betydelige funksjonstap som følge av samtidig rusmisbruk og sviktende psykisk helse 2014

Gildeskål kommune folkehelsearbeid 2014

Bodø kommune folkehelsearbeid 2014

Brønnøy kommune folkehelsearbeid 2014

Bø kommune folkehelsearbeid 2014

Vestvågøy kommune personer med ruslidelse og psykisk lidelse 2014

Vesterålen barnevern oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Vefsn sykehjem, avdeling Solina legemiddelhåndtering 2014

Øksnes kommune legemiddelhåndtering ved Myreheimen og hjemmesykepleien 2014

Bø kommune Nav kvalifiseringsprogrammet 2014

Grane kommune Nav opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, vilkår, midlertidig bolig 2014

Bodø kommune Sentrum sykehjem grunnleggende behov og forsvarlig bruk av tvang 2014

Vega kommune Nav opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig bolig 2014

Nesna kommune Nav opplysning, råd og veiledning, forvaltning av økonomisk stønad 2014

Bodø kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Narvik kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2014

Nordlandssykehuset håndtering av humane celler og vev 2014

Steigen kommune Nav opplysning råd veiledning og forvaltning av økonomisk stønad 2014

Vefsn kommune ved Nav Mosjøen kvalifiseringsprogrammet 2014

Tjeldsund kommune legemiddelhåndtering 2014

Andøy kommune Kiiljordheimen og hjemmesykepleien nord legemiddelhåndtering 2014

Psykisk helsevern for barn og unge Nordlandssykehuset, BUP Ytre-Salten 2013