Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tjeldsund kommune Tjeldsund omsorgssenter selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Vega kommune Vega sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Røst kommune Røst helsesenter selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Lurøy kommune Lurøy omsorgssenter selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Sørfold kommune Sørfold sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Moskenes kommune Moskenes sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Rødøy kommune Alderstun omsorgssenter selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Vevelstad kommune Vevelstad sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Værøy kommune Værøy sykehjem selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Flakstad kommune Solhøgda bo- og behandlingssenter selvmeldingstilsyn tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2017

Narvik kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Rana kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

 

Træna kommune helse- og omsorgstjenester til eldre 2017

Hadsel kommune Miljøarbeidertjenesten helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig 2017

Alstahaug kommune Nav tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad 2017